INFORMATII UTILE | Top Utility Brasov – Cadastru, Topografie, Geodezie, Cartografie

INFORMATII UTILE

ACTE NECESARE PENTRU :

PRIMA INSCRIERE : 

 • Copii acte identitate proprietari pers. fizice/certificat constatator persoane juridice;
 • Copie extras de carte funciara;
 • Certificat fiscal original;
 • Actul in temeiul caruia se solicita inscrierea – original sau copie legalizata ;
 • Planul de amplasament si delimitare initial sau schita CF veche a imobilului;
 • Cereri, declaratii, formulare tipizate .

INTABULARE TEREN :

 • Copii acte identitate proprietari pers. fizice/certificat constatator persoane juridice.
 • Titlu de proprietate – copie legalizata ;
 • Certificat mostenitor – daca exista – copie legalizata ;
 • Contract de donatie – daca exista – copie legalizata ;
 • Contract de vanzare-cumparare – daca exista – copie legalizata ;
 • Act partaj voluntar/succesoral – daca exista – copie legalizata ;
 • Declaratie notariala(din care sa rezulte ca terenul nu a mai fost inscris in C.F.) – original sau copie legalizata ;
 • Certificat fiscal original ;
 • Cereri, declaratii, formulare tipizate ;

INTABULARE CONSTRUCTIE :

 • Copii acte identitate proprietari pers. fizice/certificat constatator persoane juridice;
 • Autorizatie de construire – original sau copie legalizata ;
 • Proces verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor – original sau copie legalizata ;
 • Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul care atesta faptul ca constructia a fost edificata in baza autorizatiei de construire si ca a fost facuta receptia finala a constructiei – original sau copie legalizata ;
 • Copie dupa Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de construire ;
 • Planurile constructiei pentru fiecare nivel ;
 • Certificat fiscal cu valoarea de impozitare a constructiei ;
 • Extras C.F.  (NU MAI VECHI DE 6 LUNI !) ;
 • Certificat de performanta energetica a cladirii ;
 • Copie legalizata a certificatului de casatorie-daca este cazul.
 • Cereri, declaratii, formulare tipizate ;

DEZLIPIRE / ALIPIRE TEREN :

 • Copii acte identitate proprietari pers. fizice/certificat constatator persoane juridice.
 • Extras C.F. (NU MAI VECHI DE 6 LUNI !) ;
 • Schite ale imobilului ;
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului – daca exista ;
 • Cereri, declaratii, formulare tipizate ;

 RIDICARE TOPO PTR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE, PUD-uri, PUZ-uri :

 • Copii acte identitate proprietari pers. fizice/certificat constatator persoane juridice.
 • Extras C.F. (NU MAI VECHI DE 6 LUNI !) ;
 • Schite ale imobilului ;
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului – daca exista ;
 • Copie Certificat de urbanism ;
 • Cereri, declaratii, formulare tipizate ;

Contactează-ne: